องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 25 อัตรา

          นายธนกฤต อัตถะสมัปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีสระบุรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีสระบุรี มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 3 ตำแหน่ง 25 อัตรา
    ตำแหน่งที่รับสมัคร ดังนี้
    1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์                               จำนวน  1 อัตรา
    2.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา            จำนวน 12 อัตรา
    3.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง            จำนวน 12 อัตรา
    ผู้ใดประสงค์จะสมัคร สามารถขอและรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 มีนาคม 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3629 8398 ในวันและเวาลาราชการ
                                                                                                                             เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                     แหล่งข้อมูล : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล