สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ขอขยายเวลาการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานสถานที่

          ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เอี่ยมเหล็ก ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า ตามที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2566 นั้น แต่เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัครตามวันเวลาดังกล่าว สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จากเดิมจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ในวันและเวลาราชการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3620 0303 – 4 ในวันและเวลาราชการ  
                                                                                                                                เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                                   แหล่งข้อมูล : สำนักข่าวประชาสัมพันธ์
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล