บอร์ด สปสช. อนุมัติการใช้แร่เฉพาะที่ รักษาเนื้องอกในตา บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ดูแลผู้ป่วยบัตรทอง อีกก้าวของการยกระดับ 30 บาท

       นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ครั้งที่ 12/2566 โดย นพ.ชลน่าน กล่าวว่า บอร์ด สปสช. วันนี้ มีมติเห็นชอบขยายขอบเขตการรักษาเนื้องอกในลูกตาด้วยการวางแร่ที่ตา ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในลูกตามีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งที่ตาได้ เป็นโรคที่พบไม่บ่อย มีอุบัติการณ์เฉลี่ย 5-6 คนต่อ 1 ล้านประชากร ซึ่งการรักษาด้วยการวางแร่ที่ตานี้เป็นทางเลือกในการรักษาที่ได้ประโยชน์กับผู้ป่วย โดยเฉพาะช่วงระยะเริ่มแรกที่อาการไม่รุนแรงมาก หรือมีขนาดก้อนเนื้อไม่ใหญ่เกินไป ช่วยลดการสูญเสียดวงตาและการมองเห็น ทั้งหลังการรักษาผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติ
    การให้บริการรักษาเนื้องอกในลูกตาด้วยการวางแร่ที่ตานี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีเพียงโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งเดียว เป็นโรงพยาบาลที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ การที่ บอร์ด สปสช. มีมติบรรจุบริการรักษาเนื้องอกในลูกตาด้วยการวางแร่ที่ตา เป็นสิทธิประโยชน์เพื่อดูแลผู้ป่วยบัตรทองฯ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการยกระดับ 30 บาท สู่ 30 บาท Upgrade
                                                                                                                             เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                         แหล่งข้อมูล : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล