จังหวัดสระบุรี พร้อม ศธจ.สระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน ม.ท.ศ. ปี 2567 รุ่นที่ 13 – 15

          นางจณิตา เทียนชัยมงคล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี นำคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) นายชินนาอาชว์ รสิอัครศักดิ์ นายอำเภอเสาไห้ ดร.อรัญญา อินอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี  ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานม.ท.ศ. รุ่นที่ 13-15 จำนวน  4 ราย  ได้แก่นางสาวนลพรรณ อ้วนอินทร์ รุ่นที่ 13 นายธนชาติ วารินทร์ รุ่นที่ 14 นางสาวพรพรรณ สินนอก รุ่นที่14 และ นางสาวพรพรรณ ปลีสวัสดิ์ รุ่นที่15   ซึ่งทั้งหมดเป็นนักเรียนของโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนิน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี 2552 ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาส ทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทย ที่ประพฤติดี ตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการลงทุน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย ต่อมาในปี 2553 ทรงให้จัดตั้ง "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" ทรงเป็นประธานกรรมการ และให้นำโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สืบต่อไป
            การลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนเพื่อให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมเรื่องการเป็นอยู่และถามปัญหาในด้านการเรียน ความต้องการจะศึกษาต่อในระดับที่สูง และความต้องการศึกษาด้านที่นักเรียนทุนอยากศึกษาต่อพร้อมรับทราบปัญหาและความต้องการที่นักเรียนต้องการ
            ทั้งนี้ นักเรียนและครอบครัวผู้รับทุนต่างสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนักเรียนที่ได้รับทุนได้กล่าวว่า จะตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน ใฝ่ศึกษาหาความรู้ เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

 

 

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล