สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายวินัย กลับประสิทธิ์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี จำนวน 1 อัตรา อัตรา
    สำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เลขที่ 17/8 ถนนคลองมะขามเรียง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2564 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3524 1163 ต่อ 103 , 104 , 118 และหมายเลขโทรศัพท์ 0 3524 4806 ในวันและเวลาราชการ 
                                                                           --------------------------------------
                                                                                                                                                   เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ
                                                                                                ข้อมูล : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image