สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายบุญเลิศ คงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี รายงานว่า ด้วย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี กระทรวงยุติธรรม มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยจะได้รับค่าตอบแทนเงินเดือนๆละ 10,500.- บาท ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์ สามารถสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี เลขที่ 112/1-2 ม.4 ต.ผึ

          นายบุญเลิศ คงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี รายงานว่า ด้วย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี กระทรวงยุติธรรม มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยจะได้รับค่าตอบแทนเงินเดือนๆละ 10,500.- บาท

          ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์ สามารถสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี เลขที่ 112/1-2 ม.4 ต.ผึงรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จงสระบุรี 18000 ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3622 0108ในวันและเวลาราชการ

                                                                                                                                                      เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ
                                                                                                                                            ข้อมูล : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี


ไฟล์เอกสารประกอบ
รับสมัครพนักงานจ้า.pdf |
|


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image