สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ

    นายรัฐฉัตร สิริพาณิชย์ ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา อัตราค่าตอบแทน ขั้นต่ำ 18,000.- บาท สำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
    - นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                     จำนวน 2 อัตรา
    - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                จำนวน 1 อัตรา
    - นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ                    จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มตรวจสอบภายใน
    - นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ                จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ
- นิติกรปฏิบัติการ                        จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานนโยบายและแผนกองทุน
    - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                จำนวน 3 อัตรา
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการ
    - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                จำนวน 3 อัตรา
กลุ่มงานจัดการเงินกองทุน
    - นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                จำนวน 2 อัตรา
กลุ่มงานประเมินผลและรายงาน
    - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                จำนวน 1 อัตรา
    สำหรับผู้ที่สวนใจ ส่งเอกสารได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติบทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2158 1460 ต่อ 1107 ในวันและเวลาราชการ
                                                                                                                             เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                          แหล่งข้อมูล : สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล