องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

          นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รายงานว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริการส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 41 อัตรา ดังนี้
    1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 31 อัตรา ประกอบด้วย
       1.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก             จำนวน 12 อัตรา
       2.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง            จำนวน  2 อัตรา
       3.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา              จำนวน 11 อัตรา
       4.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์                                 จำนวน  6 อัตรา
    1.2 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 10 อัตรา ดังนี้
       1.ตำแหน่งคนงาน                        จำนวน 10 อัตรา
    ผู้ใดประสงค์จะสมัครต้องยืนใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3622 2997 ในวันและเวลาราชการ หรือ ดูได้ที่ www.saraburipao.go.th 
                                                                                                                             เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                     แหล่งข้อมูล : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีคะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image