ยุติธรรมจังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

      นายบุญเลิศ คงหอม ยุติธรรมจังหวัดสระบุรี รายงานว่า ด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,680 ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท 
    ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 1 (ฝั่งรถไฟ) เลขที่ 123 ม.6 ตงตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3634 0754 – 5 ในวันและเวลาราชการ
                                                                                                                              เรียบเรียง / ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                                      แหล่งข้อมูล : ยุติธรรมจังหวัดสระบุรีคะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image