องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

   นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างบุคคลทั่วไป ตำแหน่งคนสวน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 1 อัตรา 
    ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถขอและรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข0 3629 8398 ในวันและเวลาราชการ
                                                                                                                                เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                        แหล่งข้อมูล : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image