สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

     นางดวงเดือน สดแสงจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อัตราเงินเดือน 9,000.- บาท 
    ทั้งนี้ ผู้ประสงค์สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งรถไฟ) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3634 0767 ในวันและเวลาราชการ
                                                                                                                            เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                           แหล่งข้อมูล : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี


    คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image