สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประปี 2564 ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ วัดศาลาแดง ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image