การเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสระบุรีจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้รายงานตัวและลงทะเบียน แต่ไม่ต้องกักตัว ลงทะเบียนผ่าน คิวอาร์โค้ต เข้าจังหวัดสระบุรีและสังเกตอาการตนเอง ***


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image