การเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสระบุรีจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กรุงเทพฯ, นนทบุรี ,ปทุมธานี, สมุทรปราการ,นครปฐม,สมุทรสาครสงขลา , ปัดตามี, ยะลา, นราธิวาสรายงานตัวต่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำชุมชนและลงทะเบียนผ่าน THAI QM ภายใน 12 ชม. กักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนด,ที่พักอาศัย หรือในหน่วยงาน 14 วัน หากได้รับฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบ 2 เข็ม ให้รายงานตัวและลงทะเบียน แต่ไม่ต้องกักตัว ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น นอกจาก 10 จังหวัดข้างต้น ลงทะเบียนผ่าน คิวอาร์โค้ต เข้าจังหวัดสระบุรีและสังเกตอาการตนเอง (


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image