ธนาคารออมสิน 2 โครงการ "บ้านให้เงิน" และ "สินเชื่อเคหะ" สำหรับประชาชนคนมีบ้านที่ต้องการกู้เงินเสริมสภาพคล่อง

            นางรัดเกล้า ไอทวงศ์สุวรรณคีรี รองประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เงินฝากธนาคารออมสินอีกครั้งกับ 2 โครงการสำหรับต้องการมีบ้านควรรู้รวมถึงโครงการ "บ้านให้เงิน" ส่งเอกสารภายใน 15 พ.ค. 2567 อนุมัติและรัฐสภานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 มิ.ย. 2567 และงาน "สินเชื่อเคหะ" ในวันที่ 16 ม.ค. - 15 เม.ย. 2567 ได้รับการอนุมัติและนิตินิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 15 พ.ค. 2567 โดยจุดเด่นของโครงการ "บ้านให้เงิน" ค่าใช้จ่ายขององค์กรต่างๆ เช่น หออุปโภคบริโภคเพื่อกำจัดจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ๆ (ที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุปโภคบริโภค) เพื่อนำไปสู่การดำเนินการตามรายย่อย ประเภทอื่น ๆ / ก่อนอื่น 3 เดือนแรกตามความต้องการ 4.840 (MRR-2.005%) /วงเงินกู้สุด 10 ดวง / ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
หลังจากนั้นโครงการ "สินเชื่อเคหะ" ขึ้นอยู่กับว่าฝากเงินประเภทเผื่อเรียก การรักษาอายุครบ 20 ที่จำเป็นในอาชีพและรายได้แน่นอน ถือเป็นจุดเด่นคือเป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับ 2.590 (6 เดือนแรก) เป็นหลักที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) ส่วนประกอบ 5.083 – ส่วนประกอบ 5.725 การคำนวณจากวงเงินกู้ 1 เดือนที่ 20 ปีแบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด) / ผ่อนล้านละละ 3,000 บาท/เดือน (6 เดือนแรก) 7,700 บาท/เดือน( จากแบบอัตราดอกเบี้ยกรณีทำประกันสำหรับลูกค้าทั่วไปวงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 10) / รองรับค่าประเมินราคาหลักทรัพย์* และจ่ายจริงไม่เกินรายละ 5,000 บาท (สำหรับลูกค้าที่วงเงินกู้ สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป)
                                                                                                                             เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                          แหล่งข้อมูล : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล