ครม. เคาะวันหยุดเพิ่มกรณีพิเศษ สงกรานต์ 5 วัน

        นายปิยะ มีผล รองผู้อำนวยการสำนักข่าว ส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า ครม. มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 12 เมษายน 2567 เป็น วันหยุดราชการเพิ่ม (1 วัน) เป็นกรณีพิเศษในปี 2567 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยมติดังกล่าวจะทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกันรวม 5 วัน คือตั้งแต่วันที่ 12 - 16 เมษายน 2567 พร้อมสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ทำการประชาสัมพันธ์เมืองรองให้มากยิ่งขึ้นด้วย
หน่วยงานพิจารณาตามเหมาะสม โดยไม่ให้กระทบประชาชน
-    ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยราชการนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน
-    ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดให้
วันดังกล่าวข้างต้น เป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีต่อไป
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 2567
    การกำหนดให้วันที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการ ประจำปี 2567 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว จะทำให้ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 2567 มีจำนวนวันหยุดรวมทั้งสิ้น 21 วัน 
Super Board ซอฟต์พาวเวอร์ ชู “มหาสงกรานต์ 67” ตั้งเป้าดันไทยติด 1 ใน 10 ประเทศสุดยอดเฟสติวัลของโลก (9 ม.ค. 67) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เห็นชอบหลักการงาน “Maha Songkran World Water Festival เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567” ภายหลังจากที่ยูเนสโกได้ประกาศ
ขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ซึ่งการส่งเสริมการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองรางวัลที่ได้รับการสืบทอดประเพณีของประเทศไทย และผลักดันให้ไทยบรรลุเป้าหมายติด 1 ใน 10 ประเทศสุดยอดเฟสติวัลของโลก ซึ่งงาน Maha Songkran World Water Festival จะมีกำหนดจัดขึ้นทั่วประเทศตลอดทั้งเดือนเมษายน 2567 
กิจกรรมมหาสงกรานต์ใหญ่ ใจกลางเมือง
กิจกรรมไฮไลท์ภายในเทศกาลจะ ในวันที่ 11-15 เมษายน 2567 ณ ถนนราชดำเนินกลาง บริเวณห้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
-    การจัดขบวนพาเหรดรถสงกรานต์ Soft Power 
-    การแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัย 
-    จัดลานกิจกรรมสงกรานต์ 5 ภาค รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสุดยอดของดี 76 จังหวัด 
-    กิจกรรมพิเศษสรงน้ำพระ ทำบุญตักบาตร รดน้ำผู้สูงอายุ ตลอดจนการจัดให้มีลานน้ำพุและการเล่นน้ำ
พร้อมเดินหน้ายกระดับประเพณีสงกรานต์ของไทย
    รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเดินหน้ายกระดับประเพณีสงกรานต์ของไทย เตรียมจัดงานมหาสงกรานต์ “World Songkran Festival : ประเพณีสงกรานต์ไทย หมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลก” ดำเนินงานผ่านเครือข่ายวัฒนธรรม 76 จังหวัดทั่วประเทศ และ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 - 21 เม.ย. 67 นี้
ตัวอย่างพื้นที่จัดงานสงกรานต์ เช่น 
•    กรุงเทพมหานคร 
-    สงกรานต์ กทม. ชวนใส่ดอกออกเที่ยว ณ ลานคนเมือง
-    S2O Songkran Music Festival
-    ไอคอนสยาม มหัศจรรย์เจ้าพระยา มหาสงกรานต์
-    สงกรานต์ถนนข้าวสาร
•    ภาคกลาง
-    สงกรานต์ถนนข้าวสุก จ.อ่างทอง
-    งานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา
-    สงกรานต์มอญสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
•    ภาคเหนือ 
-    ประเพณีสงกรานต์ประเพณีปี๋ใหม่เมือง จ.เชียงใหม่
-    สงกรานต์ประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่
-    ประเพณีสรงนำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
•    ภาคใต้
-    อันดามันสงกรานต์เฟสติวัล จ.ภูเก็ต
-    HATYAI MIDNIGHT SONGKRAN จ.สงขลา
-    งานเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนคร จ.นครศรีธรรมราช
•    ภาคตะวันออก
-    สงกรานต์แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา
•    ภาคอีสาน 
-    เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น
สงกรานต์ถนนข้าวปุ้น จ.นครพนม
-    Elephant Songkran Festival จ.สุรินทร์
                                                                                                                             เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                     แหล่งข้อมูล : ศูนย์ข่าว IOC กรมประชาสัมพันธ์
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล