ปรับมาตรการ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้” ขยายเวลาและเพิ่มวงเงิน

           นายภควัต พรหมเพ็ญ รองผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการและการบริหารข้อมูลข่าวสาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติปรับเปลี่ยนโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ให้มีความเหมาะสม ดังนี้ 
         ๑.ขยายระยะเวลาใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยรับ e-Voucher จากเดิมวันที่ 1 ก.ค.- 30 ก.ย.64 เป็นวันที่ 1 ก.ค.-30 พ.ย.64 (ขยายเพิ่ม ๒ เดือน) 
         ๒.เพิ่มวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่นำมาคำนวณสิทธิจากเดิม 5,000 บาทต่อคนต่อวัน เป็นไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวัน สำหรับผู้ใช้สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.-30 พ.ย.64 โดยจำกัดวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่นำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher  ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน
        (การคำนวณสิทธิ e-Voucher ตั้งแต่วันที่ 1-21 ก.ค.64 คงคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน) 
         ๓.ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายจากเดิมไม่เกิน 4 ล้านคน เป็น “ไม่เกิน 1.4 ล้านคน” (วงเงินลดลงจาก 28,000 ลบ. เป็น 9,800 ลบ.หรือลดลง 18,200 ลบ.)
         การปรับเงื่อนไขโครงการฯ ให้มีความเหมาะสมเนื่องจากประกาศข้อกำหนดของ ศบค.ซึ่งให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ในเขตพื้นที่ ๑๓ จังหวัด เปิดร้านได้ถึงเวลา 20.00 น.และเปิดให้ขายเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าต้องปิดชั่วคราว เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ส่งผลให้มีผู้ใช้สิทธิ์น้อยลง  

                                                                                                                             เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                                 ข้อมูล : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image