สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี กำหนดแผนโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2564

พาณิชย์จังหวัดสระบุรี กำหนดแผนโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2564
    นางอังคณา ชิตติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รายงานว่า ด้วยจังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ได้กำหนดแผนดำเนินโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2564 เพื่อดำเนินการจัดการสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพไปจำหน่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 13 อำเภอ จำนวน 8 ครั้ง ระยะเวลา 16 วัน โดยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค – บริโภคลดค่าครองชีพ ได้แก่ ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ข้าวสาร และสินค้าอุปโภค – บริโภคอื่น ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด 10 – 50% รวมถึงสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน หรือสินค้าอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 อาทิ เผือกหอมบ้านหมอ นมยูเอชทีของสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด เป็นต้น 
    สำหรับ แผนการจำหน่ายสินค้าโครงการพาณิชย์ร่วมใจ Covid-19 ปี 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 15 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ 
    วันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 ณ ชุมชนวัดเชิงเขา ต.ปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี 
    วันที่ 22 – 23 กันยายน 2564 ณ อบต.คลองเรือ อ.วิหารแดง
    วันที่ 28 – 29 กันยายน 2564 ณ วัดเพ็ชร ต.บ้านยาง อ.เสาไห้
    วันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2566 ณ อบต.นายาว อ.พระพุทธบาท
    วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2564 ณ วัดไทยงาม อ.หนองแค
    วันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลหนองแซง อ.หนองแซง
    วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2564 ณ วัดสีทาใต้ อ.แก่งคอย
    วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ
    ทั้งนี้ วัน เวลา สถานที่ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3634 0744 ในวันและเวลาราชการ 
                                                                                                                             เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                         แหล่งข่าว : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี


 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image