เคาะ ลดอัตราเงินสมทบทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง มาตรา 33 และผู้ประกันตน มาตรา 39 เป็นเวลา 3 เดือน

      นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า คณะกรรมการประกันสังคม ชุดที่ 13 (บอร์ดประกันสังคม) มีมติเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ ตั้งแต่เดือนกันยายน - พฤศจิกายนนี้ รวมเวลา 3 เดือน โดยลดอัตราเงินสมทบทั้งฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง จากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2.5 ของค่าจ้าง ทำให้ลูกจ้างเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จากเดิม 750 บาทต่อเดือน เหลือ 375 บาทต่อเดือน 
    เช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดเงินสมทบเหลือเดือนละ 235 บาทจากเดิม 432 บาท สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 อาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบ ที่ปัจจุบันได้ลดการจ่ายเงินสมทบเป็นเวลา 6 เดือน ไปจนถึงเดือน มกราคม 2565 ในอัตราใหม่ 3 ทางเลือก เช่น ทางเลือกที่ 1 เดิมเคยจ่ายใน 70 บาทต่อเดือน เหลือ 42 บาท, ทางเลือกที่ 2 เคยจ่าย 100 บาท ให้จ่ายเงินสมทบ เหลือ 60 บาทต่อเดือน และทางเลือกที่ 3 อัตรา 300 บาทต่อเดือน เหลือ 180 บาทต่อเดือน ซึ่งมาตรการดังกล่าว จะส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการจ้างงานจากสถานการณ์โควิด-19 อีกทั้งจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของลูกจ้างผู้ประกันตนในสถานการณ์ปัจจุบัน กระทรวงแรงงาน จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในสัปดาห์หน้า เพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไป
                                                                                                                             เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                            แหล่งข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image