แขวงทางหลวงสระบุรี แจ้งปิดเส้นทางการจราจรเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์

      นายธนสาร สิทธาภา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี กล่าวว่า บรัท ที.เอ็ม.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM โดยจะปิดการจราจร เลนซ้าย 1 ช่องการจราจรบริเวณ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักแก่งคอย (ขาเข้า) จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่  22 – 23 มกราคม 2565 เป็นระยะเวลา 2 วันเพื่อเป็นการบรรเทาการจราจรติดขัดแก่ผู้ใช้เนทาง
    ทั้งนี้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี ยังกล่าวต่ออีกว่า ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดดูตามป่ายเสริม ป้ายแนะนำที่แขวงทางหลวงสระบุรีและโครงการก่อสร้างได้ติดตั้งไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเดินทาง และขอให้ผู้ขับขี่โปรดระมัดระวังใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดปฏิบัติตากฎและเครื่องหมายจราจร เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่าน และผู้ร่วมเดินทาง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
                                                                                                                              เรียบเรียง / ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                                      แหล่งข้อมูล : แขวงทางหลวงสระบุรี
 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image