จังหวัดสระบุรี ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ และพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  แจ้งว่า ด้วยจังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ และพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ดังนี้
    รายการรถยนต์
    1.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (ซีเซล) ลักษณะนั่งสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VEGO แบบ HILUX สีน้ำตาล หมายเลขทะเบียน กก 1155 สระบุรี
    2.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (ซีเซล) ลักษณะนั่งสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อ FORD แบบ FORD RANGER สีเทา หมายเลขทะเบียน ศว 2808 กรุงเทพมหานคร
    รายการพัสดุครุภัณฑ์ที่จำหน่าย
    1.เครื่องคอมพิวเตอร์
    2.เครื่องถ่ายเอกสาร
    3.เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
    4.เครื่องโทรสาร
    5.เครื่องปรับอากาศ
    6.ตู้สาขาโทรศัพท์
    7.เครื่องพิมพ์ (PRINTER)
    8.เก้าอี้ประชุมมีพนักพิง
    9.เก้าอี้ผู้บริหาร
    10.เก้าอี้ทำงาน
    11.โต๊ะทำงาน
    12.โต๊ะคอมพิวเตอร์
    13.ผ้าม่านกั้นแสงแดดห้องประชุม
    14.กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
    15.ไมโครโฟน
    16.โปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพโปรเจคเตอร์
    สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้ในวันที่ 74 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี (อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หลังเดิม) บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ โทรศัพท์หมายเลข 0 3634 0719 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ


 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image