องค์การบริหารส่วนตำบลไก่เส้า ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ หอถัง/ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 100 ครัวเรือน หมู่ที่ 3,6,10 ตำบลไก่เส้า

       นายสมาน ตุรงค์เรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไก่เส้า แจ้งว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไก่เส้า ตำบลไก่เส้า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี  มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุ หอถัง/ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 100 ครัวเรือน หมู่ที่ 3,6,10 ตำบลไก่เส้า หอถังเหล็กประปา ทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมรื้อถอนและขนย้าย จำนวน 1 รายการ โดยพิจารณารวม ราคากลางประเมินขั้นต่ำ เป็นเงิน 27,720.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
    ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ติดต่อขอรับเงื่อนไขรายละเอียดได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไก่เส้า โดยกำหนดขายทอดตลาดพัสดุในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 กำหนดลงทะเบียน เวลา 09.30 – 10.00 น. และเริ่มประมูลด้วยวาจา เวลา 10.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3639 9448 ในวันและเวลาราชการ
                                                                                                                                เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                           แหล่งข้อมูล : องค์การบริหารส่วนตำบลไก่เส้า


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล