กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศ ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด

          นายวิญญู เสมียนยรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน แจ้งว่า ด้วย กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด (รถกระบะบรรทุกแบบยกล้อได้ 6 ล้อ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการประมูลและยกเลิกแผ่นป้ายทะเบียนและสงวนสิทธิ์ไม่โอนทะเบียนให้แกผู้ประมูลได้
        ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประมูล ให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายพร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี เลขที่ 36 หมู่ 8 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยจะทำการขายทอดตลาดในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ดูครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาด เวลา 09.40 น. ลงทะเบียน เวลา 10.00 น. เริ่มการประมูลฯ ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานธุรการ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี 0 3673 3126 ในวันและเวลาราช


                                                                                                                             เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                                แหล่งข้อมูล : สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล