สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
สขร.1.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล