คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระบุรีเพิ่มความเข้มข้นมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19

      ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ รองรับสถานการณ์ ซึ่งขณะนี้ยังมีการติดเชื้อเป็นจำนวนมาก มีผู้ป่วยรายใหม่เกินร้อยคนต่อเนื่อง มีผู้ป่วยสะสมรอบระบาดใหม่ 3,027 คน กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,369 คน

จากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เตียงไม่พอรองรับ จังหวัดฯได้ประสานกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานทหาร ภาคเอกชน จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้น ที่โรงเก็บอากาศยานกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จำนวน 450 เตียง ที่ค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า อบจ.สระบุรี กำลังดำเนินการสร้างอาคารอีก 1 หลัง จำนวน 200 เตียง รวมของเดิมเป็น 450 เตียง เพิ่มเตียงผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลพระพุทธบาท อีก 30 เตียง ปรับ LQ เป็น Hospitel จำนวน 3 แห่ง รองรับผู้ป่วยอีก จำนวน 456 เตียง พร้อมกันนี้ยังได้ตั้งศูนย์พักคอย แยกกักกันในชุมชน(Community Isolation)ในอำเภอต่าง ๆ สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่มีอาการ ซึ่งจะสามารถทำให้มีจำนวนเตียงรองรับได้เพียงพอ

ในการประชุมได้มีการพิจารณาการเปิดเรียนของสถานศึกษาที่ได้เปิดไปแล้วและตรวจพบไม่ผ่านเกณฑ์ ที่ประชุมมีมติให้โรงเรียนนานาชาติจอห์นไวแอทมอนเตสซอรี่ อำเภอหนองโดน ทำการปิดการเรียนการสอนตั้งแต่บัดนี้ ส่วนโรงเรียนที่เสนอใหม่ให้ชะลอออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และวันนี้ยังได้เพิ่มมาตรการป้องกัน โดยให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ร้านสะดวกซื้อให้ปิด 23.00 – 04.00 น. สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกายที่เป็นที่โล่งแจ้ง เปิดได้จนถึงเวลา 20.00 น. และสั่งปิด ยิม ฟิตเนส ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต สถานประกอบการนวดแผนไทย(รวมทั้งบริการนวดฝ่าเท้า) สปา สถานเสริมความงามและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านตัดผมเปิดได้ ห้ามรวมกลุ่มบุคคลที่มีจำนวนมากกว่าห้าคน หากเกินต้องขออนุญาตก่อน

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image