ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี คณะผู้บริหารของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงโรงพยาบาลสนาม

          นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี คณะผู้บริหารของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงโรงพยาบาลสนาม กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ โดยใช้โรงเก็บอากาศยาน จำนวน 3 โรงและเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสระบุรี ในการรองรับผู้ป่วย covid-19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความพร้อมของการเปิดโรงพยาบาลสนามคาดว่าจะสามารถเร่งดำเนินการให้เปิดใช้ได้ก่อนจำนวน 1 อาคาร ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 150 เตียง ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนจะร่วมบูรณาการเร่งดำเนินการอีก 2 อาคารที่เหลือให้พร้อมใช้เป็นแผนรองรับผู้ป่วยในอนาคตภายในสิ้นเดือน กรกฎาคม 2564 รวมจำนวนกว่า 450 เตียง ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอและสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image