ผู้ว่าฯสระบุรีลงพื้นที่ศูนย์พักคอย (Community isolation) ผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ตรวจความพร้อมการให้บริการศูนย์เยี่ยมให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

   นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จ.สระบุรี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี  นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  จิตอาสาพระราชทาน  พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ศูนย์พักคอยอำเภอพระพุทธบาท (Community isolation)  เพื่อติดตามความคืบหน้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  พร้อมและนำถุงยังชีพสภากาชาดไทยและชุดของใช้ที่จำเป็นเพื่อ มอบให้แก่ผู้ที่มาพักกักตัวใน ศูนย์พักคอย ฯ จำนวน 50 ชุด 
         ทั้งนี้นายปรัชญา  เปปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระพุทธบาท ผอ.รพสต. ผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมอธิบายและซักซ้อมแนวทางปฎิบัติงานการขับเคลื่อน”ศูนย์พักคอย” อาทิ การสวมชุด  PE การรับ - ส่งผู้ติดเชื้อ การจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ติดเชื้อ การบันทึกข้อมูล การติดต่อสื่อสาร   
         ศูนย์พักคอยดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ อารมย์ดีรีสอร์ท อ.พระพุทธบาท ประกอบด้วยจำนวนเตียง 40 เตียง แบ่งเป็นประเภทชาย 20 และหญิง 20 เตียง   เป็นสถานที่พักรักษาและกักตัว(สีเขียว)สำหรับผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงเพื่อเป็นการ แบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์-หมอนี้  อีกทั้งยังเป็นที่พักสำหรับเพื่อไว้ให้ผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19  ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามฯ อาการดี ใกล้จะกลับบ้าน ให้มาอยู่ที่ศูนย์พักคอยฯแห่งนี้  โดยเป็นศูนย์ที่บูรณาการจัดตั้งขึ้นมาโดยภาคราชการและภาคเอกชน และประชาชนที่มีจิตศรัทธา ร่วมมือกัน และสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง
              จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะได้เดินทางไปที่ศูนย์พักคอยอำเภอหนองโดน(Nongdon Community Isolation Center)  เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี ได้มอบถุงยังชีพและชุดของใช้ที่จำเป็นเพื่อเตรียมมอบให้แก่ผู้ที่มาพักกักตัวใน ศูนย์พักคอย ฯ จำนวน 40 ชุด 
        ศูนย์พักคอยอำเภอหนองโดน(Nongdon Community Isolation Center)  จัดตั้งที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน  เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดที่รอเข้ารับการรักษา รพ. ในกรณีที่เตียง รพ.ไม่ว่าง หรือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ (สีเขียว) เพื่อแยกตัวออกมาจากครอบครัวและชุมชน มีจำนวนเตียง 16 เตียงแบ่งเป็น ชาย 8 หญิง 8 เตียง มีการแบ่งโซนชายหญิงออกจากกันเป็นสัดส่วน มีชุดเครื่องนอน เครื่องใช้จำเป็น 
        ซึ่งนายเรืองลักษณ์  เรืองยังมี นายอำเภอหนองโดน ได้มีการเตรียมพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าหน้าแต่ละฝ่าย รวมทั้งปรับปรุงเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความพร้อม สามารถรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image