จังหวัดสระบุรีสถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้นคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดปรับมาตรการให้ประชาชนประกอบอาชีพได้

      ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลง 225 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 189 ราย การฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 อยู่ที่ 172,027 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 89,834 ราย ต่อไปจะขยายกลุ่มฉีดวัคซีนในกลุ่มประชาชนทั่วไป สิ่งที่ต้องระวังอย่างเข้มงวดคือ แคมป์คนงานก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และตลาด ส่วนโรงพยาบาลสนามเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ที่ดำเนินการก่อสร้างใหม่ขณะนี้เสร็จแล้ว รองรับได้ 240 เตียง เป็นโรงพยาบาลสนามอีกแห่งที่มีความสมบูรณ์ เริ่มรับผู้ป่วยได้แล้ว
           การประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติปรับมาตรการคำสั่งจังหวัดให้สอดคล้องกับ ศบค. โดยขยายเวลาห้ามประชาชนทั่วไปเดินทางออกนอกเคหสถานในห้วงเวลา 21.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เป็นระยะเวลาอย่างน้อย สิบสี่วัน จนถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ห้ามรวมกลุ่มคนมากกว่า 25 คน ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้ว่าฯ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย กิจกรรมที่ดำเนินงานโดยพนักงานจ้าหน้าที่หรือกิจกรรมในพื้นที่กักกัน กิจกรรมที่เข้าข้อยกเว้นตามข้อกำหนด(ฉบับที่ ๓๐)สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมให้เปิดดำเนินการได้ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ให้เปิดให้บริการได้ เฉพาะการนวดเท้า  ตลาดนัด ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติจนถึง 20.00 น.เฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคหรือบริโภค  ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการได้โดยให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน การบริโภคในห้องปรับอากาศให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ แต่หากบริโภคในพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดีเช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติ  ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 20.00 น. เว้นแต่คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สามารถเปิดดำเนินการและ ให้บริการได้ผ่านการนัดหมาย ส่วนร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมให้เปิดดำเนินการได้ โดยผ่านการนัดหมายและจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละหนึ่งชั่วโมง  สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ให้เปิดดำเนินการได้โดยผ่านการนัดหมายและจำกัดเฉพาะการให้บริการนวดเท้า สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สวนสนุก สวนน้ำ สระว่ายน้ำ สถานที่ ออกกำลังกาย ฟิตเนส ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเลี้ยงหรือการจัดประชุม ยังคงให้ปิดการดำเนินการไว้ก่อนสวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ หรือสระว่าย
น้ำสาธารณะ หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ที่เป็นพื้นที่โล่ง สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี สามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา  20.00 น.และสามารถจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสามารถ พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การใช้สถานที่เป็นการเฉพาะเพื่อความเหมาะสมกับสถานที่นั้น ๆ ได้
           โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนการสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมากได้ โดยต้องให้ผู้แทน ศธ./อว. ร่วมกับ คกก.โรคติดต่อจังหวัดพิจารณา ความจำเป็น การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสถานการณ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ศธ /อว./สธ. กำหนด
สถานที่เสี่ยงที่ปิดชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ได้แก่ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร ร้านสัก หรือสถานที่เจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายทุกประเภท สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน สนามมวย โรงเรียนสอนมวย สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม) สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศสถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร สถานที่แสดงมหรสพ หรือสถานที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใด ที่มีลักษณะเดียวกัน สวนน้ำ สวนสนุก สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก สถานที่รับเลี้ยงเด็ก หรือสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ (ยกเว้นการให้บริการในโรงพยาบาล และที่มีการรับตัวไว้
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการเว้นแต่ ที่ทางราชการได้ใช้เป็นสถานที่เพื่อป้องกันโรคและรักษาโรคติดเชื้อ ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ
                สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสระบุรีทุกคน ขอให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 (โควิด-19) ประกอบด้วย เว้นระยะห่างระหว่างกัน (D-Distancing) สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย (M - MASK wearing ) หมั่นล้างมือ (H-Hand washing)ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย(T.Temperature check) และใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะและหมอชนะ (A - Application) ถ้ามีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดตั้งได้

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image