สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตปูนชีเมนต์ไทย ร่วมมอบทุนบริจาค ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลหนองแค

         นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานรับมอบทุนบริจาคปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลหนองแค จ.สระบุรี จาก นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ อุปนายกสมาคมผู้ผลิตปูนซีเมนต์ไทย นายชนะ  ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ไทย และนายศาณิต เกษสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ร่วมมอบทุนบริจาค โดยมีนายสมภพ สมิตตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีรับมอบ ที่ห้องรับรองศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
         ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) ระลอกที่ 3 ในจังหวัด สระบุรี มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้ความสามารถในการรองรับรองรับผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเหลือง/เหลืองเข้ม/ แดงของโรงพยาบาลต่างๆ เริ่มจำกัดต้องเร่งปรับปรุงหอผู้ป่วย โรงพยาบาลหนองแค ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  และเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่สามารถช่วยรองรับผู้ติดเชื้อโควิด กลุ่มสีเหลือง/เหลืองเข้ม/แดง  ได้แบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาลประจำจังหวัด จึงจำเป็นต้องปรับปรุงหอผู้ป่วยและติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ เพิ่มเติม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19
    สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตปูนชีเมนต์ไทย ตระหนักถึงความสำคัญและความเร่งด่วน ในการสนับสนุนจังหวัดสระบุรีเพื่อปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลหนองแค เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด- โดยได้ช่วยกันระดมทุนทรัพย์ จากสมาชิกและบริษัทภาคอุตสาหกรรม บริจาคให้ โรงพยาบาลหนองแค เป็นมูลค่า 1.5ล้านบาท สมทบปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วย เป็นจำนวน 40 เตียง ปรับปรุงหอผู้ป่วยปกติขนาด 30 เตียงเป็นหอผู้ป่วยวิกฤตความดันลบ ติดตั้งชุดทำห้องความดันลบ (Non Mobility) เพื่อปรับปรุงห้องพิเศษ/ห้องธรรมดาขนาด 1 ห้อง ที่มีอยู่เดิมเป็นห้องความดันลบแบบง่าย จำนวน 10 ชุด พร้อมติดตั้งห้องความดันลบแบบโมดูลาร์ยูนิต จำนวน 2 ยูนิต เพื่อติดตั้งในพื้นที่ว่างชั้นบริเวณชั้นพื้นของโรงพยาบาลหนองแค 

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image