รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและมอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดสระบุรี

                นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ และให้กำลังใจ รวมทั้งมอบสิ่งของช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ที่บริเวณวัดโตนด ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ต้อนรับและสรุปรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

        จังหวัดสระบุรี แบ่งเขตการปกครองเป็น ๑๓ อำเภอ ๑๑๑ ตำบล ๙๗๓ หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมจากเหตุการณ์พายุดีเปรสชั่น "เตี้ยนหมู่" เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ เกิดฝนตกหนัก ส่งผลให้น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงต้องเพิ่มการระบายน้ำ ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจึงเพิ่มสูงขึ้น และไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ ลุ่มต่ำ ประกอบกับการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา มายังคลองชัยนาท -ป่าสัก มีระดับสูง ส่งผลกระทบให้คลอง ๒๓R ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ ถูกน้ำกัดเซาะพนังกั้นน้ำและถนน น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย รวมพื้นที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑๑ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอวังม่วง เภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเสาไห้ อำเภอหนองโดน อำเภอบ้านหมอ อำเภอดอนพุด อำเภอหนองแซง และอำเภอวิหารแดง พื้นที่ทางการเกษตรน้ำท่วมได้รับความเสียหายจำนวนมาก ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และด้านการประมง ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจ เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่อไป

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า จากปัญหาอุทกภัยทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือ ในหลายจังหวัด นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐบาล มีความห่วงใยต่อผลกระทบดังกล่าว จึงเร่งให้ทุกหน่วยงานเข้าดูแลพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้ติดตามให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน พยายามที่จะดูแลเข้าถึงปัญหาที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะแก้ปัญหาทั้งเรื่องสังคมเศรษฐกิจไปพร้อมๆกัน ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นสถานการณ์จากเหตุการณ์ธรรมชาติ ที่ประมาทไม่ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ไปที่จังหวัดสมุทรปราการก็มีการเตรียมพร้อมเรื่องการระบายน้ำเพื่อช่วยลดระดับน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรี ที่ให้เตรียมการเฝ้าระวัง และเร่งฟื้นฟูเยียวยาภายหลังน้ำลดตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้เต็มที่เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด จากเหตุการณ์ครั้งนี้ จังหวัดสระบุรี ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พื้นที่การเกษตร ถนนหนทาง บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ถึง ๑๑ อำเภอ ในส่วนของกระทรวงพลังงาน โดย บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสระบุรี ในสถานการณ์ดังกล่าว วันนี้จึงได้จัดทำถุงยังชีพ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด มามอบเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมทั้งมาให้กำลังใจกัน เพราะเชื่อมั่นว่าไม่ว่าสถานการณ์ใดๆ เราคนไทยจะไม่มีวันทิ้งกัน อย่างแน่นอนและรัฐบาล ขอขอบคุณความร่วมมือทุกภาคส่วน และปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยผ่านพันภัยพิบัติครั้งนี้ไปพร้อมกัน และขอย้ำว่าหากมีเรื่องใดที่พบและเห็นเป็นการล่วงหน้า ว่ามีความสุ่มเสี่ยงต้องมีการเยียวยาหาถุงยังชีพ ขอให้รีบแจ้งให้ทราบโดยเร็ว รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆจะรวมมือกันช่วยเหลือพี่น้องคนไทย ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคง 

   จากนั้น นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยและลงเรือตรวจเยี่ยมบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมพร้อมนำถุงยังชีพไปมอบให้ถึงบ้านอีกด้วย

     

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image