ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่นำถุงยังชีพพระราชทานมอบให้กับชาวบ้านตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี ที่ถูกน้ำท่วมบ้านเรือน

       นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางวรสุดา  รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดสระบุรี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ นำถุงยังชีพพระราชทานมอบให้กับชาวบ้านตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี ที่ถูกน้ำท่วมบ้านเรือน โดยจัดชุดบรรเทาสาธารณภัย จัดเรือท้องแบน นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่  
            ส่วนในการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ ของครอบครัวผู้ประสบภัย เข้าที่พักชั่วคราวที่ถูกน้ำท่วมไปไว้ยังสะพาน มีทหาร นำT79A (Ribbon Bridge) จำนวน 3 แพ  ติดตั้งเต็นท์ดัดแปลงให้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว เพื่อป้องกันอันตรายจากน้ำท่วมหากมีการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำอีก และได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา สำหรับห้องสุขาและห้องน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 5 หลัง ปัจจุบันสามารถใช้งานได้แล้วทุกหลัง มีราษฎรใช้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้สั่งไห้จัดกำลังร่วมกับชุดเรือยาง ของ กช. จำนวน 2 ลำ นำถุงยังชีพแจกจ่ายราษฎรที่ยังคงพักอาศัยในบ้านที่มีน้ำท่วมสูง จำนวน 9 หลังคาเรือนในหมู่ที่1 บ้านครัว ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image