จังหวัดสระบุรี รับมอบผ้าไตรพระราชทานและย่ามที่ระลึกโครงการทุนเล่าเรียนสำหรับพระสงฆ์ไทย

                 วันที่ 14 ต.ค.64 ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมภพ   สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รับมอบผ้าไตรพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ในการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในส่วนภูมิภาค โดยมี ผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคกลาง จำนวน  5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท  จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  และจังหวัดอ่างทอง  เข้าร่วมพิธีรับมอบเพื่อนำไปประกอบพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน นี้  ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท โดยจังหวัดสระบุรี อัญเชิญมาเก็บไว้ที่ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  
        ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งได้ทำพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ทำเนียบองคมนตรี โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย  
             ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์สนับสนุน และขอความร่วมมือจากวัดต่างๆทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จัดพิธีทอดผ้าป่าในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานจัดตั้งโครงการฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพระภิกษุและสามเณร ให้ได้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง อันเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทย 
          สำหรับการดำเนินงานจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2564 ส่วนกลาง ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีทอดผ้าป่าฯ สำหรับในส่วนภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดที่เจ้าคณะใหญ่แต่ละหนกำหนด จำนวน 4 วัด โดยองคมนตรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีทอดผ้าป่าฯ และวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด จำนวน 74 วัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีทอดผ้าป่าฯ 
        ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย สามารถบริจาคด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย" ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาพระบรมมหาราชวัง หมายเลขบัญชี 061-2-06592-5 โดยสามารถส่งหลักฐานการโอนเงิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2220-7403 หรือทาง Facebook Fanpage โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย E-mail. kstm.official@gmail.com โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2220-7400 ต่อ 4121, 4217, 4345 และ 4358 

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image