รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ติดตามการดำเนินงานโครงการโคก หนอง นา วัดป่ามหาวีรวงศ์ ตำบลชะอม

        นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมการประชุมและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการโคก หนอง นา โดยมี พระครูปลัดภัทรพลฯ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาวีรวงศ์ และพลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในการติดตามการดำเนินงานฯ ณ วัดป่ามหาวีรวงศ์ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

            ผู้เข้าร่วมฯ ประกอบด้วย วิทยากรจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอแก่งคอย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม ผู้แทน มณฑลทหารบกที่ 18 อ.บุญล้อม เต้าแก้ว พร้อมคณะทำงาน กำนันตำบลชะอม โยมอุปถัมภ์วัดป่ามหาวีรวงศ์ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 48 คน


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image