จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์" เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565

             ที่บริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวน้อย ตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์" เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565  
            โดยมีกิจกรรมจิตอาสาฯ ประกอบด้วย กิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวน้อย ตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  ทาสีอาคาร ตัดแต่งต้นไม้ริมทาง ปลูกต้นไม้   โดยมีจิตอาสาพระราชทาน จากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
            ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการรวมพลังความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ให้มีความเจริญเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์และเป็นนักรบที่กล้าหาญ ซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญในวีรกรรมตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากหงสาวดีและได้ทำสงครามกับอริราชศรัตรู จนราชอาณาจักรไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดมา

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image