สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างตัดผม

      ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เอี่ยมเหล็ก ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างตัดผม (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,600 บาท 
    ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยจนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการและการจัดการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0 3620 0303 – 4 ในวันและเวลาราชการ

                                                                                                                                เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                 แหล่งข้อมูล : สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
มหาดไทย
พาณิชย์
เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงาน
อุตสาหกรรม
ยุติธรรม
ดิจิทัล