การเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสระบุรีจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กรุงเทพฯ, นนทบุรี ,ปทุมธานี, สมุทรปราการ,นครปฐม,สมุทรสาครสงขลา , ปัดตามี, ยะลา, นราธิวาสรายงานตัวต่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำชุมชนและลงทะเบียนผ่าน THAI QM ภายใน 12 ชม. กักกันตัวในสถานที่รัฐกำหนด,ที่พักอาศัย หรือในหน่วยงาน 14 วัน หากได้รับฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบ 2 เข็ม ให้รายงานตัวและลงทะเบียน แต่ไม่ต้องกักตัว ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น นอกจาก 10 จังหวัดข้างต้น ลงทะเบียนผ่าน คิวอาร์โค้ต เข้าจังหวัดสระบุรีและสังเกตอาการตนเอง ( 📣📣 จ.สระบุรีเร่งปรับปรุงโรงพยาบาลสนาม กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ โดยใช้โรงเก็บอากาศยาน จำนวน 3 โรงและเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสระบุรี ในการรองรับผู้ป่วย covid-19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความพร้อมของการเปิดโรงพยาบาลสนามคาดว่าจะสามารถเร่งดำเนินการให้เปิดใช้ได้ก่อนจำนวน 1 อาคาร ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 150 เตียง 📌📌 @@@@ศูนย์ข้อมูล สภาพจราจรบนทางหลวงช่วงเทศกาลแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน. Highway Traffic CCTV บนทางหลวง. M Traffic CCTV บน Motorway. แจ้งอุบัติเหตุ จราจรติดขัด สอบถามข้อมูลทางหลวง ได้ที่ Call Center 1586. @@@ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประปี 2564 ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ วัดศาลาแดง ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

TOP NEWS ทันข่าว รู้ลึก รู้จริง

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

...ผู้บริหารจังหวัดสระบุรี...

..วาระงานผู้บริหารจังหวัดสระบุรี..

.....###...มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี...###.....

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ/สกู๊ปพิเศษ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image