องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

          นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯสอน จำนวน 5 อัตรา ประกอบด้วย
    1.สาขาวิชาเอกดนตรี                จำนวน 1 อัตรา
    2.สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา            จำนวน 1 อัตรา
    3.สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์            จำนวน 1 อัตรา
    4.สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย            จำนวน 1 อัตรา
    5.สาขาวิชาเอกภาษาไทย                จำนวน 1 อัตรา
     ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3622 2997  

                                                                                                                             เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                           ข้อมูล : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีคะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image