สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานสถานที่

     นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า ด้วยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา 
    ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการและการจัดการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 มีนาคม 2565 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3620 0303 – 4 ในวันและเวลาราชการ
                                                                                                                               เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์ 
                                                                                                                 แหล่งข้อมูล : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีคะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image