สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ

             

                   นายบุญเลิศ คงหอม ยุติธรรมจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า ด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564  จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

          1.ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

            อัตราเงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท จำนวน 1 อัตรา

          2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

            อัตราเงินเดือน 10,000 บาท จำนวน 1 อัตรา (ฝ่ายชาย)

          ผู้ที่สนใจตจะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 1 (ฝั่งทางรถไฟ) เลขที่ 123 ม.6 ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3634 0754 ในวันและเวลาราชการ

-------------------------------------

เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ

ข้อมูล : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรีคะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image