📣📣 จ.สระบุรีเร่งปรับปรุงโรงพยาบาลสนาม กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ โดยใช้โรงเก็บอากาศยาน จำนวน 3 โรงและเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสระบุรี ในการรองรับผู้ป่วย covid-19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความพร้อมของการเปิดโรงพยาบาลสนามคาดว่าจะสามารถเร่งดำเนินการให้เปิดใช้ได้ก่อนจำนวน 1 อาคาร ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 150 เตียง 📌📌


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image