รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมประสาน กระทรวงสาธารณสุข ตรวจ ATK นักเรียนทุกสัปดาห์หลังเปิดภาคเรียนที่ 2 ย้ำ นักเรียนที่ไม่ฉีดวัคซีนก็มาเรียนได้ตามปกติ

          น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า  ได้ลงตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่จ.สระแก้ว  ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านวังบูรพา และเปิดงานมหกรรมวิชาการการจัดการศึกษากศน.ตามวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รวมถึงเปิดกิจกรรมศักยภาพครูและผู้เรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งที่สำนักงาน กศน.สระแก้วถือเป็นต้นแบบของการส่งเสริมผู้เรียนทุกช่วงวัย โดยโคกหนองนาโมเดลเป็นตัวอย่างที่ดี เพราะมีการส่งเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เข้ารับบริการของกศน. ดังนั้นตนจึงอยากให้มีโมเดลลักษณะนี้ขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งนี้หน่วยงานกศน.มีความสำคัญอย่างมากในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างความเสมอภาคในทุกพื้นที่ ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบActiveLearning นั้น เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดม สมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะเรื่องนี้จะสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดังนั้นศธ.จึงอยากแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจให้แก่ครูผู้สอนว่าการจัดการเรียนการสอน
        รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังตรวจเรื่องการฉีดวัคซีนของนักเรียนในพื้นที่ จ.สระแก้วด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 เดือนพ.ย.นี้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง ซึ่งขณะนี้เรามีวัคซีนเพียงพออย่างแน่นอน โดยปลายเดือนต.ค.นี้วัคซีนไฟเซอร์จะมาอีก 8 ล้านโดส สำหรับการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนนั้นได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดชุดตรวจ ATK ตรวจคัดกรองนักเรียนทุกสองสัปดาห์ด้วย ทั้งนี้เด็กนักเรียนที่ไม่สงค์ฉีดวัคซีนก็ไม่ต้องกังวลสามารถมาเรียนได้ตามปกติ เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือเมื่อเปิดเรียนแล้วจะต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
                                                                                                                             เรียบเรียง/ข่าว : ธวัลรัตน์ แดงเจริญ นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                          แหล่งข้อมูล : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image