จังหวัดสระบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติในโอกาสครบรอบวันสวรรคต

      ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติในโอกาสครบรอบวันสวรรคต รวมถึงแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด เข้าร่วมพิธี ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

      สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 4 และองค์สุดท้ายของราชวงศ์ประสาททอง เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ปีวอก พ.ศ. 2175 พระองค์ได้ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ เมื่อปี พ.ศ. 2199 เมื่อพระชนมายุได้ 25 พรรษา พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ใช้ธรรมะในการปกครองแผ่นดิน ทรงมีพระเมตตากรุณา เกื้อหนุนต่อทุกชนชาติที่เข้ามาอาศัยในอาณาจักรสยาม โดยเฉพาะทรงมีความเฉลียวฉลาด มีพระวิจารณญาณที่ยาวไกล มีการค้าและการทูตเป็นเยี่ยม ทำให้ชาติไทยมีความเจริญรุ่งเรือง มีวิทยาการสมัยใหม่ เกิดความมั่งมีศรีสุข รวมทั้งทรงสามารถ ประสานผลประโยชน์จากทุกชาติได้ดี ทั้งญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ชาวฮอลันดา และที่สำคัญทรงมีพระทัยที่เปิดกว้างต่อพระศาสนาหลายลัทธินิกาย ที่เข้ามาเผยแผ่ในอาณาจักรสยาม น้ำพระทัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประดุจดั่งพลังน้ำที่ยิ่งใหญ่และสร้างความชุ่มเย็นในหัวใจของทุกคน ทุกชาติ ทุกศาสนา


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image